Objawy - choroby-psychiczne

Choroby psychiczne

objawy.org.pl
Choroby psychiczne

 

 

Choroby psychiczne mogą dotyczyć każdego z nas bez wyjątku. Zaburzenia dotykające naszego życie wewnętrznego znacząco utrudniają funkcjonowanie społeczne. Tak jak każda jednostka chorobowa i choroby psychiczne posiadają stadia rozwoju, etiologię, patogenezę czy określone symptomy.By zrozumieć czym jest choroba psychiczna musimy określić czym jest psychiczne zdrowie, stan normalności, oraz określić granicę po których pojawia się patologia. Ponieważ ludzkie zachowanie jest bardzo złożone i zależy od wielu czynników określenie takich barier jest bardzo trudne. Psychiatria szuka odpowiedzi w neurobiologii charakteryzując poszczególne jednostki chorobowe jako swoiste zachwianie równowagi chemicznej mózgu. Psychologia, a raczej jej psychoterapeutyczna część, doszukuje się źródeł chorób psychicznych w czynnikach intrapsychicznych. Nauka ta dostrzega również istotny czynnik stresu, jako inicjatora niektórych zaburzeń zachowania.Choroby psychiczne dzielimy na:

 • zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi,

 • zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych,

 • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe,

 • zaburzenia nastroju (afektywne),

 • zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną,

 • zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi,

 • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych,

 • upośledzenia umysłowe niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim,

 • zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego),

 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym,

 • zaburzenia psychiczne bliżej nie określone.


Choroby psychiczne są zjawiskiem dość powszechnym, zwłaszcza w dzisiejszym świecie wyścigu szczurów i wielkomiejskiego stresu. Co roku w Polsce do szpitali psychiatrycznych trafia 1,5 miliona osób. W 2007 roku 100 tysięcy pacjentów zgłoszono do oddziału z najcięższymi rodzajami patologii psychicznej. Warto więc wiedzieć więcej o jednostkach chorobowych, ich symptomach, etapach rozwoju czy czynnikach, które są źródłem ich rozwoju.


Pozostałe tematy: